Annie Adema Coaching, gevestigd Warrewei 33 8406AD Tijnje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Annie Adema-de Boer is functionaris Gegevensbescherming voor Annie Adema Coaching. Zij is te bereiken via 06 30763642 of email info@annieadema.nl

Contactgegevens: https://www.annieadema.nl 

Warrewei 33, 8406AD, Tijnje
info@annieadema.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken,

Annie Adema Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren deze gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn.

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres die je invult op het formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, deze worden gebruikt om een offerte te maken en/of antwoorden op het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken,

Annie Adema Coaching houdt een dossier bij met daarin de wettelijk verplichte gegevens, de behandelovereenkomst, aangevuld met een persoonlijk verslag van de gesprekken/het proces. Deze gegevens worden pas bijgehouden als een behandelovereenkomst is getekend. (zie ook hierna bij wettelijke verplichting)

  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (mits zelf aangemeld via de website)
  • Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren,

Annie Adema Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

  • Facturering: Voor belasting 7 jaar.

    Persoonlijke gegevens: Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen.

    LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

    Reacties op mijn blog: Zo lang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is.

Referenties op mijn website: Zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is

Delen van persoonsgegevens met derden,

Annie Adema Coaching deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies,

Annie Adema Coaching gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen,

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Annie Adema Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annieadema.nl.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen,

Annie Adema Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Annie Adema Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Dit is te zien in de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens is encrypted en de apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@annieadema.nl

Social media en WhatsApp,

Je kunt er voor kiezen om contact met ons op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn, Instagram of via Whats App. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op deze gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van de social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatvorm omgaan met de door jouw verstrekte data. De privacyverklaring van het social mediakanaal is hier van toepassing.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid,

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden, Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op de website van Annie Adema Coaching kan zonder waarschuwing vooraf gewijzigd of verwijderd worden. Annie  Adema Coaching aanvaart geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op www.annieadema.nl vindt. 

Wijzigingen in het privacybeleid,

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Annie Adema Coaching behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 10-05-2021